.
ลิ้งอื่น ๆ


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 03/02/2013 20:26
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 521173 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  188619 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  22161 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 73828 ครั้ง
  ข่าวประชาสัมพันธ์เรียนพี่น้องลูกจ้างประจำและลูกจ้างของภาครัฐและผู้รับบำเหน็จรายเดือนทั่วประเทศ เรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
วันที่ : 27/05/2022 09:25 น.
ผู้โพส : (จำนวนผู้ชม 2922 ครั้ง)หนังสือเวียน ที่ กค 0428/ว 379 คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง
วันที่ : 12/12/2018 15:54 น.
ผู้โพส : (จำนวนผู้ชม 12126 ครั้ง)หนังสือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๐/ว๔๖ ลว. ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ๔และหนังสือทีอ้างถึง ๑ - ๒
วันที่ : 03/02/2018 15:05 น.
ผู้โพส : (จำนวนผู้ชม 11749 ครั้ง)ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มลูกจ้างฯ 2560
วันที่ : 19/10/2017 05:36 น.
ผู้โพส : (จำนวนผู้ชม 13371 ครั้ง)หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0409.7 / ว.29 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม และ ที่ กค.0409.7 / ว.51 เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน
วันที่ : 11/07/2017 15:08 น.
ผู้โพส : (จำนวนผู้ชม 10644 ครั้ง)หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 337 ลว.31 ส.ค. 2559 เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
วันที่ : 06/10/2016 06:15 น.
ผู้โพส : (จำนวนผู้ชม 26958 ครั้ง)ด่วนที่สุดการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (29/05/2558)
วันที่ : 02/06/2015 14:36 น.
ผู้โพส : (จำนวนผู้ชม 27193 ครั้ง)ใบสมัครสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 06/06/2014 20:19 น.
ผู้โพส : (จำนวนผู้ชม 14184 ครั้ง)เรื่อง ตารางการเทียบวุฒิทางการศึกษาเพื่อใช้ประกอบปรับอัตราค่าจ้าง ๑ ม.ค.๕๕- ๑ ม.ค.๕๗
วันที่ : 22/10/2013 13:21 น.
ผู้โพส : (จำนวนผู้ชม 17836 ครั้ง)ตัวอย่างแบบคำขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งสายงาน
วันที่ : 07/07/2013 17:37 น.
ผู้โพส : (จำนวนผู้ชม 12049 ครั้ง)ตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 04/06/2556)
วันที่ : 04/06/2013 23:56 น.
ผู้โพส : (จำนวนผู้ชม 11716 ครั้ง)ตัวอย่างแบบคำขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งสายงานและคำขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ
วันที่ : 30/04/2013 23:09 น.
ผู้โพส : (จำนวนผู้ชม 16057 ครั้ง)ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 1888 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
วันที่ : 18/04/2013 11:35 น.
ผู้โพส : (จำนวนผู้ชม 11814 ครั้ง)
::ทั้งหมด::      


นายวิชาญ ชัยชมภู
นายกสมาคมฯ
สายตรง
ใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่


ใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (2512)

::แสดงทั้งหมด::
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (2555)


การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (2555) (3260)

::แสดงทั้งหมด::
   เอกสารดาวน์โหลด
     
เรียน เอกสารประกอบการประชุทสัมมนาสมาคมฯ 10 ตค 2563
เรื่อง เอกสารประกอบการประชุทสัมมนาสมาคมฯ 10 ตค 2563

ลงเมื่อวันที่ : 09/10/2020 05:28 น. โดย : [โหลด 808 ครั้ง]
เรียน ลูกจ้างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกๆท่าน
เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาลูกจ้างในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลงเมื่อวันที่ : 22/09/2020 10:59 น. โดย : [โหลด 757 ครั้ง]
เรียน วัดร้องอ้อ
เรื่อง วัดร้องอ้อ

ลงเมื่อวันที่ : 15/02/2020 13:49 น. โดย : [โหลด 1026 ครั้ง]
เรียน ลูกจ้างในสังกัดของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช สำนักบริหารกลาง
เรื่อง การปรับระดับชั้นงาน ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส2 เป็น ระดับ ส3

ลงเมื่อวันที่ : 09/05/2018 19:31 น. โดย : [โหลด 2462 ครั้ง]
เรียน ลูกจ้างที่เข้าอบรมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2561
เรื่อง หนังสืออบรมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2561

ลงเมื่อวันที่ : 20/03/2018 22:21 น. โดย : [โหลด 1700 ครั้ง]
เรียน หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๐/ว๔๖ ลว. ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ๔และหนังสือทีอ้างถึง ๑ - ๒
เรื่อง หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๐/ว๔๖ ลว. ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิ

ลงเมื่อวันที่ : 03/02/2018 14:59 น. โดย : [โหลด 1432 ครั้ง]
เรียน คณะกรรมการสมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่าน..
เรื่อง เชิญร่วมแสดงนิทรรศการผลงานนวัฒกรรมการศึกษา

ลงเมื่อวันที่ : 23/01/2018 09:36 น. โดย : [โหลด 1267 ครั้ง]
เรียน ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลูกจ้าง 2560
เรื่อง ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลูกจ้าง 2560

ลงเมื่อวันที่ : 19/10/2017 05:30 น. โดย : [โหลด 1465 ครั้ง]
เรียน การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (29/05/2558)
เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (29/05/2558)

ลงเมื่อวันที่ : 02/06/2015 14:33 น. โดย : [โหลด 2592 ครั้ง]
เรียน ใบสมัครสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง ใบสมัครสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ลงเมื่อวันที่ : 06/06/2014 20:09 น. โดย : [โหลด 1495 ครั้ง]
::แสดงทั้งหมด::      
  อัลบั้มภาพ


ท่านไพรัช ใหม่ชมภู รองนายก อ.บ.จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนาเรื่องการมี

วันที่ : 17/05/2017 เวลา : 21:14 น.


ลูกจ้างในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ๑-๖ และ สพม ๓๔ (เฉพาะ จังหวัดเชียงใหม่)ทุกท่าน เรื่อง การอบรมพัฒนา

วันที่ : 30/05/2015 เวลา : 10:09 น.


ท่านนายกวิชาญพร้อมสมาชิกสมาคมฯเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ

วันที่ : 26/04/2014 เวลา : 20:12 น.


ท่านนายกวิชาญ ชัยชมภู นายกสมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนองค์กรสมาคมฯ เข้า

วันที่ : 25/03/2014 เวลา : 11:50 น.


สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ให้

วันที่ : 25/03/2014 เวลา : 10:28 น.


ประชุมคณะทำงาน(ศอ.สล.)25ส.ค.56

วันที่ : 27/08/2013 เวลา : 16:32 น.


ภาพประวัติศาสตร์

วันที่ : 27/08/2013 เวลา : 16:10 น.


รูปประชุมประชาวิจาร์ณฟันธงค่ารักษาพยาบาลเพรชบูร ๒๐ กค ๒๕๕๖

วันที่ : 21/07/2013 เวลา : 10:00 น.


แสดงความคิดเห็นประชาวิจารณ์การก้าวเข้าสู่เชียงใหม่มหานคร 13-07-2556

วันที่ : 14/07/2013 เวลา : 10:45 น.


อบรมยกระดับวิชาชีพกองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่

วันที่ : 28/04/2013 เวลา : 18:46 น.


อบรมยกระดับวิชาชีพกองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่

วันที่ : 14/04/2013 เวลา : 10:20 น.
::แสดงทั้งหมด::      
 
ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ทันข่าวสมัครสอบเพลงมาร์ชลูกจ้างครับ 
 

หน้าแรก
| บุคลากร | ข่าวสาร | อัลบั้ม |สมุดเยี่ยม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | อัลบั้มภาพ
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  ที่อยู่   ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ สมพ.34 ชั้น 4 ถ.โซตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009