.
รวมลิ้งค์อื่น ๆ


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 03/02/2013 20:26
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 95922 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  80694 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  8492 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 33182 ครั้ง
  ข่าวประชาสัมพันธ์เรียนเชิญ คณะกรรมการบริหารสมาคม ส.ล.ช. ประชุม
วันที่ : 11/07/2017 15:05 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 630 ครั้ง)หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0409.7 / ว.29 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม และ ที่ กค.0409.7 / ว.51 เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน
วันที่ : 11/07/2017 15:08 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 378 ครั้ง)เรียน ลูกจ้างสังกัดส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
วันที่ : 25/06/2017 16:21 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 948 ครั้ง)หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 337 ลว.31 ส.ค. 2559 เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
วันที่ : 06/10/2016 06:15 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 9883 ครั้ง)บันทึกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และเสวนาความคาดหวังบำเหน็จรายเดือน (Undo ถึงปี พ.ศ. 2552)
วันที่ : 18/04/2016 16:58 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 8129 ครั้ง)ด่วนที่สุดการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (29/05/2558)
วันที่ : 02/06/2015 14:36 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 15667 ครั้ง)
::แสดงทั้งหมด::      


นายวิชาญ ชัยชมภู
นายกสมาคมฯ
สายตรง
ใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่


ใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (703)

::แสดงทั้งหมด::
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (2555)


การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (2555) (1035)

::แสดงทั้งหมด::
   ข่าวประกาศและเอกสารดาวน์โหลด
     
เรียน คณะกรรมการบริหารสมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษา จ.เชียงใหม่(รายชื่อดังแนบ)
เรื่อง เชิญ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประชุม

ลงเมื่อวันที่ : 11/07/2017 14:08 น. โดย : [โหลด 26 ครั้ง]
เรียน การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (29/05/2558)
เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (29/05/2558)

ลงเมื่อวันที่ : 02/06/2015 14:33 น. โดย : [โหลด 1259 ครั้ง]
เรียน เชิญคณะทำงานพัฒนาสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของลูกจ้างส่วนราชการประชุมสัมมนา
เรื่อง เชิญคณะทำงานพัฒนาสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของลูกจ้างส่วนราชการประชุมสัมมนา

ลงเมื่อวันที่ : 25/07/2015 12:23 น. โดย : [โหลด 714 ครั้ง]
เรียน รายชื่ออนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ลูกจ้างสังกัด สพฐ.ระดับเขตพื้นที่ 4 ภาค
เรื่อง รายชื่ออนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ลูกจ้างสังกัด สพฐ.ระดับเขตพื้นที่ 4 ภาค

ลงเมื่อวันที่ : 16/11/2014 13:49 น. โดย : [โหลด 515 ครั้ง]
เรียน เรียนลูกจ้างส่วนราชการทุกกระทรวงทบวงกรม
เรื่อง แบบลงทะเบียนทำเนียบบัณฑิต สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย

ลงเมื่อวันที่ : 23/06/2014 12:02 น. โดย : [โหลด 674 ครั้ง]
::แสดงทั้งหมด::      
  ภาพกิจกรรมของเรา


ท่านไพรัช ใหม่ชมภู รองนายก อ.บ.จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนาเรื่องการมี

วันที่ : 17/05/2017 เวลา : 21:14 น.


ลูกจ้างในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ๑-๖ และ สพม ๓๔ (เฉพาะ จังหวัดเชียงใหม่)ทุกท่าน เรื่อง การอบรมพัฒนา

วันที่ : 30/05/2015 เวลา : 10:09 น.


อบรมสาขาการซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าภายในอาคาร

วันที่ : 26/04/2014 เวลา : 20:17 น.


ท่านนายกวิชาญพร้อมสมาชิกสมาคมฯเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ

วันที่ : 26/04/2014 เวลา : 20:12 น.


ท่านนายกวิชาญ ชัยชมภู นายกสมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนองค์กรสมาคมฯ เข้า

วันที่ : 25/03/2014 เวลา : 11:50 น.


สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ให้

วันที่ : 25/03/2014 เวลา : 10:28 น.
::แสดงทั้งหมด::      
 
บรรยายวิธีคิดกรอบอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว 1888 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ และตามหนังสือกระทรวงการคลัง กค ๐๔๒๘ / ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยท่านกรองกาญจน์ เกียรติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิกรมบัญชีกลาง กระทวงการคลังข่าวประกาศรับสมัครงาน
ทันข่าวการศึกษาทันข่าวสมัครสอบข่าวประกาศจาก สพร.ข่าวจากเขตพื้นที่ต่างๆ


เพลงมาร์ชลูกจ้างครับ
 
 

หน้าแรก
| ทำเนียบบุคลากร | บทความ | ภาพกิจกรรม |เว็บบอร์ด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรมของเรา
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  ที่อยู่   ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ สมพ.34 ชั้น 4 ถ.โซตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009