.
รวมลิ้งค์อื่น ๆ


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 03/02/2013 20:26
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 516890 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  170544 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  19443 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 68225 ครั้ง
  หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจข้อมูล เฉพาะลูกจ้างประจำที่เกษียณไปแล้ว แต่ อายุราชการไม่ถึง 25 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2552–2563
วันที่ : 09/01/2021
เวลา : 09:18 น.
ข่าวโดย :แบบสำรวจข้อมูล “เฉพาะผู้รับบำเหน็จรายเดือน”ที่เกษียณตั้งแต่ พ.ศ. 2552 – 2563
วันที่ : 09/01/2021
เวลา : 09:14 น.
ข่าวโดย :แบบสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำส่วนราชการ (สำรวจ1)
วันที่ : 09/01/2021
เวลา : 09:07 น.
ข่าวโดย :เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาสมาคมฯ 10 ตค 2563
วันที่ : 09/10/2020
เวลา : 05:36 น.
ข่าวโดย :หนังสือเวียน ที่ กค 0428/ว 379 คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง
วันที่ : 12/12/2018
เวลา : 15:54 น.
ข่าวโดย :หนังสือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๐/ว๔๖ ลว. ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ๔และหนังสือทีอ้างถึง ๑ - ๒
วันที่ : 03/02/2018
เวลา : 15:05 น.
ข่าวโดย :ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มลูกจ้างฯ 2560
วันที่ : 19/10/2017
เวลา : 05:36 น.
ข่าวโดย :หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0409.7 / ว.29 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม และ ที่ กค.0409.7 / ว.51 เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน
วันที่ : 11/07/2017
เวลา : 15:08 น.
ข่าวโดย :หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 337 ลว.31 ส.ค. 2559 เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
วันที่ : 06/10/2016
เวลา : 06:15 น.
ข่าวโดย :ด่วนที่สุดการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (29/05/2558)
วันที่ : 02/06/2015
เวลา : 14:36 น.
ข่าวโดย :ใบสมัครสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 06/06/2014
เวลา : 20:19 น.
ข่าวโดย :เรื่อง ตารางการเทียบวุฒิทางการศึกษาเพื่อใช้ประกอบปรับอัตราค่าจ้าง ๑ ม.ค.๕๕- ๑ ม.ค.๕๗
วันที่ : 22/10/2013
เวลา : 13:21 น.
ข่าวโดย :ตัวอย่างแบบคำขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งสายงาน
วันที่ : 07/07/2013
เวลา : 17:37 น.
ข่าวโดย :ตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 04/06/2556)
วันที่ : 04/06/2013
เวลา : 23:56 น.
ข่าวโดย :ตัวอย่างแบบคำขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งสายงานและคำขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ
วันที่ : 30/04/2013
เวลา : 23:09 น.
ข่าวโดย :ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 1888 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
วันที่ : 18/04/2013
เวลา : 11:35 น.
ข่าวโดย :
 
 
 

หน้าแรก
| ทำเนียบบุคลากร | บทความ | ภาพกิจกรรม |เว็บบอร์ด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรมของเรา
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  ที่อยู่   ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ สมพ.34 ชั้น 4 ถ.โซตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009