.
รวมลิ้งค์อื่น ๆ


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 03/02/2013 20:26
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 499172 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  165815 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  19109 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 66893 ครั้ง
  หน้าแรก >ข่าวประกาศและเอกสารดาว์โหลด

เรียน เอกสารประกอบการประชุทสัมมนาสมาคมฯ 10 ตค 2563
เรื่อง เอกสารประกอบการประชุทสัมมนาสมาคมฯ 10 ตค 2563

ลงเมื่อวันที่ : 09/10/2020 เวลา : 05:28 น. โดย :
เรียน ลูกจ้างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกๆท่าน
เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาลูกจ้างในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลงเมื่อวันที่ : 22/09/2020 เวลา : 10:59 น. โดย :
เรียน วัดร้องอ้อ
เรื่อง วัดร้องอ้อ

ลงเมื่อวันที่ : 15/02/2020 เวลา : 13:49 น. โดย :
เรียน ลูกจ้างในสังกัดของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช สำนักบริหารกลาง
เรื่อง การปรับระดับชั้นงาน ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส2 เป็น ระดับ ส3

ลงเมื่อวันที่ : 09/05/2018 เวลา : 19:31 น. โดย :
เรียน ลูกจ้างที่เข้าอบรมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2561
เรื่อง หนังสืออบรมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2561

ลงเมื่อวันที่ : 20/03/2018 เวลา : 22:21 น. โดย :
เรียน หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๐/ว๔๖ ลว. ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ๔และหนังสือทีอ้างถึง ๑ - ๒
เรื่อง หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๐/ว๔๖ ลว. ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิ

ลงเมื่อวันที่ : 03/02/2018 เวลา : 14:59 น. โดย :
เรียน คณะกรรมการสมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่าน..
เรื่อง เชิญร่วมแสดงนิทรรศการผลงานนวัฒกรรมการศึกษา

ลงเมื่อวันที่ : 23/01/2018 เวลา : 09:36 น. โดย :
เรียน ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลูกจ้าง 2560
เรื่อง ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลูกจ้าง 2560

ลงเมื่อวันที่ : 19/10/2017 เวลา : 05:30 น. โดย :
เรียน การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (29/05/2558)
เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (29/05/2558)

ลงเมื่อวันที่ : 02/06/2015 เวลา : 14:33 น. โดย :
เรียน ใบสมัครสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง ใบสมัครสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ลงเมื่อวันที่ : 06/06/2014 เวลา : 20:09 น. โดย :
เรียน ระเบียบว่าด้วยบำเหน็จค้ำประกัน
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยบำเหน็จค้ำประกัน

ลงเมื่อวันที่ : 20/05/2014 เวลา : 20:29 น. โดย :
เรียน ใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง ใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ลงเมื่อวันที่ : 29/04/2014 เวลา : 16:03 น. โดย :
เรียน ตัวอย่างคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างฯ
เรื่อง ตัวอย่างคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างฯ

ลงเมื่อวันที่ : 30/01/2014 เวลา : 07:55 น. โดย :
เรียน ตารางการเทียบวุฒิทางการศึกษาเพื่อใช้ประกอบปรับอัตราค่าจ้าง ๑ ม.ค.๕๕- ๑ ม.ค.๕๗
เรื่อง ตารางการเทียบวุฒิทางการศึกษาเพื่อใช้ประกอบปรับอัตราค่าจ้าง ๑ ม.ค.๕๕- ๑ ม.ค.๕๗

ลงเมื่อวันที่ : 22/10/2013 เวลา : 13:18 น. โดย :
เรียน เรียน พี่น้องลูกจ้างประจำทั่วประเทศ
เรื่อง ด่วน..แจ้งความคืบหน้าการเรียกร้องสิทธิของลูกจ้างประจำ

ลงเมื่อวันที่ : 21/10/2013 เวลา : 11:02 น. โดย :
เรียน พิมพ์ 3 เป็นพนักงานธุรการ 3
เรื่อง พิมพ์3 เป็น พนักงานธุรการ 4

ลงเมื่อวันที่ : 07/07/2013 เวลา : 17:18 น. โดย :
เรียน พนักงานสถานที่ - ช่างไม้ 3 (ยะลา)
เรื่อง พนักงานสถานที บ1 เป็นพนักงานบริการ บ2

ลงเมื่อวันที่ : 07/07/2013 เวลา : 17:16 น. โดย :
เรียน พนักงานพิมพ์ ส2 เป็นช่างไม้ ระดับ 3
เรื่อง พนักงานสถานที่ - ช่างปูน 3 (ยะลา)

ลงเมื่อวันที่ : 07/07/2013 เวลา : 17:15 น. โดย :
เรียน พนักงานบริการอัดสำเนา บ2 เป็น ช่างปูน 3 (ยะลา)
เรื่อง พนักงานพิมพ์ ส2 เป็นช่พนักงานธุรการ ส3 (ยะลา)

ลงเมื่อวันที่ : 07/07/2013 เวลา : 17:13 น. โดย :
เรียน พนักงานบริการ-ช่างปูน 3
เรื่อง พนักงานบริการอัดสำเนา บ1 เป็น บ2

ลงเมื่อวันที่ : 07/07/2013 เวลา : 17:11 น. โดย :
เรียน พนักงานบริการ 1- ไม้ 3
เรื่อง พนักงานบริการ 2 - ไม้ 3 (ยะลา)

ลงเมื่อวันที่ : 07/07/2013 เวลา : 17:10 น. โดย :
เรียน พนักงานบริการ - ไม้ 3
เรื่อง พนักงานบริการ 1- ช่างปูน 3 (1)

ลงเมื่อวันที่ : 07/07/2013 เวลา : 17:08 น. โดย :
เรียน พนักงานบริการ เป็นธุรการ 3 (ยะลา)
เรื่อง พนักงานบริการ เป็นห้องสมุด 3 (ยะลา)

ลงเมื่อวันที่ : 07/07/2013 เวลา : 17:07 น. โดย :
เรียน พนักงานบริการ - ช่างปูน 3
เรื่อง พนักงานบริการ เป็นช่างไฟฟ้า 3 (ยะลา)

ลงเมื่อวันที่ : 07/07/2013 เวลา : 17:06 น. โดย :
เรียน พนักงาน รปภ.2 เป็น ช่างไม้ 3 (ยะลา)
เรื่อง พนักงานขับเครื่องจัรกลขนาดกลาง ช1 เป็น ช2

ลงเมื่อวันที่ : 07/07/2013 เวลา : 17:04 น. โดย :
เรียน พขร.ส2 เป็น ช่างปูน ช3 (ยะลา)
เรื่อง พขร.ส2 เป็น ช่างไม้ ช3 (ยะลา)

ลงเมื่อวันที่ : 07/07/2013 เวลา : 17:03 น. โดย :
เรียน ปรับชั้นงาน ธุรการ ส3 เป็นส 4
เรื่อง พขร.ส1 เป็น ส2

ลงเมื่อวันที่ : 07/07/2013 เวลา : 17:01 น. โดย :
เรียน ช่างไม้ 3 เป็นช่างไม้ 4 (จำลอง สะเมิง)
เรื่อง ช่างสี 2 เป็นช่างไฟฟ้า 3

ลงเมื่อวันที่ : 07/07/2013 เวลา : 16:59 น. โดย :
เรียน ช่างไม้ 2เป็นช่างไฟฟ้า 3
เรื่อง ช่างไม้ 3 เป็นช่างไฟฟ้า 3

ลงเมื่อวันที่ : 07/07/2013 เวลา : 16:58 น. โดย :
เรียน ช่างไฟฟ้า 2 เป็นช่างไฟฟ้า 3
เรื่อง ช่างไม้ 2เป็นช่างไฟฟ้า 3 (ชาตรี)

ลงเมื่อวันที่ : 07/07/2013 เวลา : 16:56 น. โดย :
เรียน ช่างปูน 3 เป็นช่างปูน 4 บุญช่วย (สะเมิง)
เรื่อง ช่างปูน 3 เป็นช่างปูน 4

ลงเมื่อวันที่ : 07/07/2013 เวลา : 16:55 น. โดย :
เรียน ช่างครุภัณฑ์ 3 เป็นช่างไม้4 (เขต 5)
เรื่อง ช่างครุภัณฑ์ 3 เป็นช่างไม้4 นายยุทธ์

ลงเมื่อวันที่ : 07/07/2013 เวลา : 16:54 น. โดย :
เรียน ช่างครุภัณฑ์ 3 เป็นช่างไฟฟ้า 3 (นายอดุลย์)
เรื่อง ช่างครุภัณฑ์ 3 เป็นช่างไม้ 3 พิษณุโลก

ลงเมื่อวันที่ : 07/07/2013 เวลา : 16:53 น. โดย :
เรียน การปรับระดับช่างสี 2 เป็นช่างสี 3
เรื่อง ครูสอนศาสนาอิสลาม 1 เป็น 2 (ยะลา)

ลงเมื่อวันที่ : 07/07/2013 เวลา : 16:51 น. โดย :
เรียน การปรับระดับช่างไม้ 3 เป็นช่างไม้ 4
เรื่อง การปรับระดับช่างไม้ 3เป็นช่างไม้ 4

ลงเมื่อวันที่ : 07/07/2013 เวลา : 16:50 น. โดย :
เรียน การปรับระดับ พนักงานพัสดุ 1 - 2
เรื่อง การปรับระดับช่างไม้ 2 เป็นช่างไม้ 3

ลงเมื่อวันที่ : 07/07/2013 เวลา : 16:48 น. โดย :
เรียน การปรับช่างไม้ 2 เป็นช่างไม้ 3
เรื่อง การปรับระดับ พนักงานธุรการ 1 - 2

ลงเมื่อวันที่ : 07/07/2013 เวลา : 16:47 น. โดย :
เรียน
เรื่อง

ลงเมื่อวันที่ : 15/05/2013 เวลา : 23:40 น. โดย :
เรียน ด่วนที่สุดหลักเกณฑ์การปรับระดับชั้นงานและการเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง)และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ(กรมอาชีวะ03-05-2556)
เรื่อง ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์การปรับระดับชั้นงานและการเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง)และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ(กร

ลงเมื่อวันที่ : 11/05/2013 เวลา : 08:48 น. โดย :
เรียน ตัวอย่างแบบคำขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งสายงานและคำขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ(รวม)
เรื่อง ตัวอย่างแบบคำขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งสายงานและคำขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ(รวม)

ลงเมื่อวันที่ : 30/04/2013 เวลา : 23:06 น. โดย :
เรียน ตัวอย่างแบบคำขอพนักงานบริการ - ไม้ 3
เรื่อง ตัวอย่างแบบคำขอพนักงานบริการ - ไม้ 3

ลงเมื่อวันที่ : 25/04/2013 เวลา : 15:43 น. โดย :
เรียน ตัวอย่างแบบคำขอพนักงานบริการ - ช่างปูน 3
เรื่อง ตัวอย่างแบบคำขอพนักงานบริการ - ช่างปูน 3

ลงเมื่อวันที่ : 25/04/2013 เวลา : 15:42 น. โดย :
เรียน ตัวอย่างแบบคำขอช่างไม้ 3 เป็นช่างไม้ 4
เรื่อง ตัวอย่างแบบคำขอช่างไม้ 3 เป็นช่างไม้ 4

ลงเมื่อวันที่ : 25/04/2013 เวลา : 15:40 น. โดย :
เรียน ตัวอย่างแบบคำขอช่างไม้ 3 เป็นช่างไฟฟ้า 3
เรื่อง ตัวอย่างแบบคำขอช่างไม้ 3 เป็นช่างไฟฟ้า 3

ลงเมื่อวันที่ : 25/04/2013 เวลา : 15:39 น. โดย :
เรียน ตัวอย่างแบบคำขอช่างปูน 3 เป็นช่างปูน 4
เรื่อง ตัวอย่างแบบคำขอช่างปูน 3 เป็นช่างปูน 4

ลงเมื่อวันที่ : 25/04/2013 เวลา : 15:39 น. โดย :
เรียน ตัวอย่างแบบคำขอช่างครุภัณฑ์ 3 เป็นช่างไม้4
เรื่อง ตัวอย่างแบบคำขอช่างครุภัณฑ์ 3 เป็นช่างไม้4

ลงเมื่อวันที่ : 25/04/2013 เวลา : 15:38 น. โดย :
เรียน ตัวอย่างแบบคำขอช่างครุภัณฑ์ 3 เป็นช่างไฟฟ้า 3
เรื่อง ตัวอย่างแบบคำขอช่างครุภัณฑ์ 3 เป็นช่างไฟฟ้า 3

ลงเมื่อวันที่ : 25/04/2013 เวลา : 15:37 น. โดย :
เรียน ตัวอย่างแบบคำขอการปรับระดับช่างไม้ 3 เป็นช่างไม้ 4
เรื่อง ตัวอย่างแบบคำขอการปรับระดับช่างไม้ 3 เป็นช่างไม้ 4

ลงเมื่อวันที่ : 25/04/2013 เวลา : 15:36 น. โดย :
เรียน ตัวอย่างแบบคำขอ พนักงานธุรการ 3
เรื่อง ตัวอย่างแบบคำขอ พนักงานธุรการ 3

ลงเมื่อวันที่ : 25/04/2013 เวลา : 15:36 น. โดย :
เรียน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 1888 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
เรื่อง ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 1888 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

ลงเมื่อวันที่ : 13/04/2013 เวลา : 09:54 น. โดย :
 
 
 

หน้าแรก
| ทำเนียบบุคลากร | บทความ | ภาพกิจกรรม |เว็บบอร์ด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรมของเรา
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  ที่อยู่   ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ สมพ.34 ชั้น 4 ถ.โซตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009