เรียน ลูกจ้างในสังกัดของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช สำนักบริหารกลาง
  เรื่อง การปรับระดับชั้นงาน ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส2 เป็น ระดับ ส3

  เนื้อหาโดยย่อ :
 

ด่วน..ขอประชาสัมพันธ์                                                       

 เรื่อง...การปรับระดับชั้นงาน ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส2 เป็น ระดับ ส3

ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช สำนักบริหารกลาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                    

สิ่งที่ส่งมาด้วย..ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

โปรดคลิกโหลดได้ที่ โหลด 1 ค่ะ
  ลงเมื่อวันที่ 
: 09/05/2018 เวลา  : 19:31 น. โดย  :
โหลด1 : 0905181931YZXQ91.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save