เรียน วัดร้องอ้อ
  เรื่อง วัดร้องอ้อ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 วัดร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


  ลงเมื่อวันที่ 
: 15/02/2020 เวลา  : 13:49 น. โดย  :
โหลด1 : 1502201349KEGFN1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save