เรียน คณะกรรมการสมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่าน..
  เรื่อง เชิญร่วมแสดงนิทรรศการผลงานนวัฒกรรมการศึกษา

  รายละเอียด :
 

ด่วนที่สุด....

นำเรียนท่านคณะกรรมการสมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่าน..

นำเรียนท่านประธานชมรมเขต สพป.ชม.เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 และ สพม 34

นำเรียนท่านประธานอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

นำเรียนท่านประธานศุนย์ประสานงานสมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ทุกศุนย์ประสานงาน

โปรดโหลดเอกสารที่  โหลด 1 ดังแนบมาค่ะ..
  วันที่ 
: 23/01/2018 เวลา  : 09:36 น. โดย  :
ไฟล์ที่1 : 2301180936LS48Y1.PDF
ไฟล์ที่2 :

  Savs Target As..
                    Save