.
รวมลิ้งค์อื่น ๆ


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 03/02/2013 20:26
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 218196 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  114343 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  13200 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 45357 ครั้ง
  หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์ > เรียน ลูกจ้างส่วนราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ

   เรื่อง :  เรียน ลูกจ้างส่วนราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ
   ข่าวโดย :    วันที่  10/02/2018 เวลา 18:10 น.
 
 

 


 
 เรียน ลูกจ้างส่วนราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม 

  เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ  เนื้อหาโดยย่อ : 

 ด้วย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และเสวนาเชิงวิชาการ “เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน ” ในวันเสาร์ที่  24  มีนาคม  2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์  สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้เพื่อเสวนา  “เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน ”เพื่อให้ลูกจ้างฯ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านบุคลากร  ได้รับทราบถึงระเบียบการบริหารอัตรากำลังของลูกจ้างส่วนราชกา ให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง เพื่อให้ลูกจ้างฯ และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ทำงานด้านบุคลากร  ได้รู้เรื่องกองทุน กสจ.ในทุกมิติที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของกองทุน กสจ.เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของ สมาคมฯ เพื่อแจ้งให้สมาชิกฯได้ทราบผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามข้อบังคับของสมาคมในการนี้ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย จึงนำเรียนมาเพื่อให้พี่น้องลูกจ้างของรัฐเข้าร่วมแสดงพลังโดยพร้อมเพียงกัน....

  ลงเมื่อวันที่ 
 
: 10/02/2018 เวลา  : 17:52 น. โดย  :


โหลด1 : 100218175282SEJ1.PDF

โหลด2 :   วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As.. 

                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save


 
 
 
 
 

หน้าแรก
| ทำเนียบบุคลากร | บทความ | ภาพกิจกรรม |เว็บบอร์ด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรมของเรา
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  ที่อยู่   ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ สมพ.34 ชั้น 4 ถ.โซตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009