.
รวมลิ้งค์อื่น ๆ


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 03/02/2013 20:26
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 132959 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  100021 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  11776 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 41294 ครั้ง
  หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์ > เรียน พี่น้องลูกจ้างฯเชียงใหม่ที่เคารพรักทุกๆท่าน เรื่อง การฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๒ (กลุ่มลูกจ้างฯ)

   เรื่อง :  เรียน พี่น้องลูกจ้างฯเชียงใหม่ที่เคารพรักทุกๆท่าน เรื่อง การฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๒ (กลุ่มลูกจ้างฯ)
   ข่าวโดย :    วันที่  11/04/2019 เวลา 23:30 น.
 
 

 เรื่อง การฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๒ (กลุ่มลูกจ้างฯ)เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด


ด้วย สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด กำหนดจัดฝึกอบรมวิชาชีพ สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แอร์) และการล้างแอร์ให้กับลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ แบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 60 คน กำหนดฝึกอบรมระหว่าง


วันที่ ๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑)


ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เชียงใหม่ ประกอบไปด้วย(สพป.ชม.เขต 1-4 และ (สพม.34)


 และวันที่ ๒๗ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๒)


ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


ประกอบไปด้วย (สพป.ชม.เขต 5-6)           


- วัตถุประสงค์การฝึกอบรมฯคือ.-


(1) เพื่อเสริมสร้างวิชาชีพให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้


(2) เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัว


(3) เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นำเอาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้                    


ให้สมาชิกฯ ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้เข้าร่วมฝึกอบรมตามวัน เวลา และ สถานที่ที่ได้แจ้งไว้..ค่ะ


โปรดโหลดเอกสาร โหลด1 : 1104192252O7U4Z1.PDF

โหลด2 : 1104192252O7U4Z2.PDF
  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As.. 

                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save

 
 
 
 
 

หน้าแรก
| ทำเนียบบุคลากร | บทความ | ภาพกิจกรรม |เว็บบอร์ด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรมของเรา
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  ที่อยู่   ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ สมพ.34 ชั้น 4 ถ.โซตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009