.
ลิ้งอื่น ๆ


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 03/02/2013 20:26
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 521173 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  188607 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  22160 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 73828 ครั้ง
  หน้ารแรก > เรื่อง > การพัฒนาระบบลูกจ้างสังกัด สพฐ

   เรื่อง :  การพัฒนาระบบลูกจ้างสังกัด สพฐ
   ข่าวโดย :    วันที่  24/04/2013 เวลา 12:57.

เรื่อง คู่มือปฏิบัติ การปรับและเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างฯ สพฐ.
เนื้อหาโดยย่อ : โหลดเอกสารโปรดคลิกตรงนี้ค่ะ
คู่มือปฏิบัติ การปรับและเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างฯ สพฐ.


การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 19/07/2555)  1. ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (25/03/2554) แฟ้มแนบ

เรียนลูกจ้างในสังกัด สพม. สพป.ทุกท่านให้ท่านตรวสอบตำแหน่งของท่านที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้ายว่าตรงกับตำแหน่งที่เราได้รับแต่งตั้งหรือไม่ ถ้าไม่ตรงกับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้รีบปรึกษาประธานศูนย์จังหวัดเพื่อแจ้งคณะกรรมการสมาคมฯเป็นการด่วนทางสมาคมฯจะได้ดำเนินการต่อไป(ลงวันที่ 15 มีนาคม 2554)


การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ 15 มีนาคม 2554


การจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่สิ่งที่ส่งมาด้วย (ตามหนังสือ สนง.ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร.1008.4/282 ลว.10มีค. 54 (15 มี.ค. 2554)อ้างถึง ตามหนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1265 ลว 14 มีค. 54 (15 มี.ค. 2554)หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1265 ลงวันที่ 14 มีค. 54 (15 มี.ค. 2554)บัญชีลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ (15 มี.ค. 2554)


กรอบตำแหน่งลูกจ้างในสังกัด สพฐไฟล์เอกสาร "การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ" (27 ม.ค. 2554)

ไฟล์เอกสาร "การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ" (27 ม.ค. 2554)

แบบฟอร์ม ไฟล์ doc. (ขอขอบพระคุณเว็บไซต์ชมรมลูกจ้างประจำอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร)หนังสือ จาก สพร.สพฐ. แจ้งเขตพื้นที่ทำการจัดลูกจ้างลงกรอบตำแหน่งใหม่เพื่อเสนอ กพ รับรอง


หนังสือที่ ศธ 04009/6750 บัญชีการจัดตำแหน่งลูกจ้างเข้าสู่ระบบใหม่ สพฐ ลว 8 พ.ย.53


บัญชีรายชื่อ สพท.ที่ยังไม่ส่งข้อมูล คปร.5-8/บัญชีรายชื่อสพท.ที่ยังไม่ส่งคำสั่งการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่ สพป/สพม. (14 ม.ค. 2554)


บัญชีรายชื่อ สพท.ที่ยังไม่ส่งคำสั่งการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่ สพป/สพม. (12 ม.ค. 2554)


บัญชีรายชื่อ สพท.ที่ยังไม่ส่งข้อมูล คปร.5-8/บัญชีรายชื่อสพท.ที่ยังไม่ส่งคำสั่งการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่ สพป/สพม. (11 ม.ค. 2554)


การจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่ (20 ธ.ค. 2553)ที่ ศธ 04009/ว2388 การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
11 ต.ค. 2554
ที่ ศธ 04009/ว4647 การจัดสรรอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (โดย : สพร.3)


11 ต.ค. 2554
ที่ ศธ 04009/ว4648 การจัดสรรครูอัตราจ้างสอนในโรเรียนขาดแคลนครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (โดย : สพร.3)


11 ต.ค. 2554
การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (สพป.) (โดย : สพร.3)


11 ต.ค. 2554
การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (สพม.) (โดย : สพร.3)


123. ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่

ที่ กค ๐๔๒๘ / ว ๒๒,

25/03/2554


[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ29/4/2552 ที่ กค 0428/ว146 ลงวันที่ 24 เมษายน 2552 เรื่อง รูปแบบระบบการบริหารงานบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ
23/3/2552 คู่มือการจ้างผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
23/3/2552 กค 0428 / ว23 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2552 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศในอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
17/3/2552 ที่ กค 0506.6 / ว69 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
5/11/2551

ที่ กค 0415 / ว 160 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548 เรื่อง บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำ


 
สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
 
 

หน้าแรก
| บุคลากร | ข่าวสาร | อัลบั้ม |สมุดเยี่ยม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | อัลบั้มภาพ
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  ที่อยู่   ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ สมพ.34 ชั้น 4 ถ.โซตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009