.
ลิ้งอื่น ๆ


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 03/02/2013 20:26
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 521173 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  188607 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  22159 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 73828 ครั้ง
  หน้ารแรก > เรื่อง > การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (2555)

   เรื่อง :  การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (2555)
   ข่าวโดย :    วันที่  01/09/2014 เวลา 07:01.
 
 โครงสร้าง / อัตรากำลัง / แต่งตั้ง
1
การบริหารอัตรากำลัง ลูกจ้างประจำ (2553)
2
การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (หน้าที่โดยย่อ) (2553)
3
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ  (2554)
4
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ พ.ศ.2554  
5
การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ เข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ (2553)
6
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ ปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) ลูกจ้างประจำ (2554)
7
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ ปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) ลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555   
8

 ค่าจ้าง / ค่าตอบแทน
1
บัญชีอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
2
บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-สูง ของลูกจ้างประจำ พ.ศ.2557
3
การกำหนดอัตราค่าจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการ (พ.ศ.2549)
4
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ที่ กค.0428/ว31 22 มี.ค.56)
5
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้่างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2555 (ว 73 ลว. 19 ก.ค.55)
6

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 
        ตัวอย่างการคำนวณเงินเพิ่มการครองชีพ  
7
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2551
8
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2550
9
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
10
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง ถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง พ.ศ.2550
11
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ.ศ.2547
12
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2544
13
14
 เลื่อนขั้น
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (2551)
 อื่น ๆ
1
2
เครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู (ลูกจ้างประจำ)
3
4
แนวทางและขั้นตอนการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
ที่มา http://www.personnel.psu.ac.th/per14.html
 
สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
 
 

หน้าแรก
| บุคลากร | ข่าวสาร | อัลบั้ม |สมุดเยี่ยม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | อัลบั้มภาพ
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  ที่อยู่   ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ สมพ.34 ชั้น 4 ถ.โซตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009